Skip to content

Events

Професионална гимназия

Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

Либхер

Събитието включва: Провеждане на ранно кариерно ориентиране в Либхер сред ученици; Провеждане на организирано пътуване до Либхер и обратно; Провеждане на опознавателна обиколка на производствените площи; Провеждане на презентация от екипа на работодателя за професиите и възможностите за професионална реализация в съответната компания, както и за процесите по създаване на съответния продукт.

АББ България

Събитието включва: Провеждане на ранно кариерно ориентиране в АББ България сред ученици; Провеждане на организирано пътуване до АББ България и обратно; Провеждане на опознавателна обиколка на производствените площи; Провеждане на презентация от екипа на работодателя за професиите и възможностите за професионална реализация в съответната компания, както и за процесите по създаване на съответния продукт.

Пролифт

Събитието включва: Провеждане на ранно кариерно ориентиране в Пролифт сред ученици; Провеждане на организирано пътуване до Пролифт и обратно; Провеждане на опознавателна обиколка на производствените площи; Провеждане на презентация от екипа на работодателя за професиите и възможностите за професионална реализация в съответната компания, както и за процесите по създаване на съответния продукт.