Skip to content

СТАНИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРТНЬОР

Ползи от партньорството с Образователно-индустриален борд
ПРОМЯНА НА НАГЛАСИ

Промяна в нагласите на участващите ученици относно професионалното образование и индустрията

ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

Подобряване имиджа на индустрията и кариерното развитие в промишлеността сред широката общественост

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БРАНД

Позициониране на публични събития, работилници за деца в градска среда и информационни материали

Свържи се с нас!