Skip to content

СТАНИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРТНЬОР

Ползи от партньорството с Образователно-индустриален борд
ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ

Промяна в нагласите на участващите ученици относно професионалното образование и индустрията

ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

Подобряване имиджа на професионалното образование и кариерното развитие в промишлеността

ПРИЕМСТВЕНОСТ

Създаване на приемственост между основни училища, профеисонални гимназии и бизнеса

Свържи се с нас!