Skip to content

Работилници “Технологии” през декември

  • by

През месец Декември бяха организирани серия от работилници “Технологии” . В събитията участие взеха ученици и преподаватели от професионалните гимназии, които бяха ментори на учениците от ОУ “Васил Левски” при провеждане на експерименти и занимания. В рамките на работилниците бяха организирани занимания и демонстрации с възможност за сглобяване и изработване на различни модели на машини и апарати и запознаване с основни принципи от природните науки. Беше проведено кариерно ориентиране на място в основните училища, а учениците се запознаха с уменията и компетенциите, които дава професионалното образование и тяхното приложение.