Skip to content

Изнесени уроци в ПГХТТ Пловдив през юни 2022

През месец Юни четири ученически групи от VII-и клас от ОУ “Яне Сандански” и ОУ “Димитър Талев” посетиха Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии в Пловдив. Общо 170 деца имаха възможност да проведат химични експерименти и микроскопско наблюдение над час от тях.

 

Учениците имаха възможност да проследят лабораторен анализ на съставните вещества, съдържащи се в някои напитки, както и да участват в професионална дегустация на хранителни продукти. В учебната зала по топлотехника на ПГХТТ учениците имаха възможност да наблюдават и участват в заваряване на медни елементи и дистанционно измерване на температурата на топлинни източници.

Учениците се запознаха с лабораториите на професионалната гимназия, учебната дейност, специалностите и изучаваните професии.