Skip to content

Учебно посещение в Шнайдер Електрик

  • by

Днес ученици от СУ “Св. Паисий Хилендарски” посетиха Шнайдер Електрик, където останаха силно впечатлени от високата степен на технологичност в компанията и съпътстващите я промени на работните позиции и необходимите умения за работа.