Skip to content

Учебно посещение в Дунапак Родина

  • by

Днес ученици от ОУ “Елин Пелин” посетиха Дунапак Родина, като част от програмата ни за ранно кариерно ориентиране и мотивиране.

Учениците успяха да се запознаят с процеса по създаване на опаковките, които използват в ежедневието си – от началния етап на създаване на велпапе до изготвянето на краен продукт и неговото тестване в лабораторни условия.