Skip to content

Учебно посещение в АББ България

  • by

АББ България бе поредната компания, която се включи в програмата за ранно кариерно ориентиране и мотивиране. Учениците от ОУ “Елин Пелин” имаха възможността да се запознаят с работните процеси в АББ България, както и да получат повече информация относно възможностите за кариерно развитие в компанията.