Skip to content

Изнесен урок в ПГЕЕ Пловдив

  • by

Ученици от ОУ “Райна Княгиня” взеха участие в изнесени приложни уроци по Физика и Информационни технологии в Професионалната гимназия по електротехника и електроника – Пловдив. Посещението включваше демонстрации на практики от учебното съдържание на изучавани специалности в лабораториите на професионалната гимназия.