Skip to content

Образователно-индустриалният борд стартира програма за мотивация в VI и VII клас

  • by

Пет пловдивски хай-тек индустриални компании се включват в пилотното издание на програмата.

Образователно-индустриалният борд в Пловдив (ОИБ) изпраща една успешна година с нова програма за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици в VI и VII клас. В пилотното издание на програмата взимат участие 5 високо-технологични предприятия от Пловдив и Тракия икономическа зона. Първите млади участници са 200 ученици от 5 основни училища, които получават възможност да посетят едни от най-иновативните индустриални компании в страната и да разговарят с висшия мениджмънт.

В рамките на програмата ученици, родители и учители ще могат да се ориентират как ще се променят работните места, кои ще са професиите на бъдещето и каква ще е ролята на човека в силно автоматизираните и модерни предприятия.

ОИБ вече има начертани насоки за действие в периода 2019 – 2022 г., сред които популяризиране на професиите на бъдещето и повишаване на интереса към високите технологии. В годишния доклад на ОИБ за пазара на труда се посочва, че Пловдив се утвърждава като технологичен промишлен център, в който компаниите предлагат все по-атрактивни условия за кариерно развитие в сектори с висока добавена стойност.

Бизнесът вече открито изразява готовност за подпомагане на образователния процес, като проявява интерес към предлагането на стажове, организиране на кариерна ориентация, изнасяне на уроци в предприятията, разработване на учебни програми и модернизиране на учебния процес, както и към предоставяне на обучения за учители с цел повишаване на квалификацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *