Skip to content

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНДУСТРИАЛЕН БОРД

01

ЗА НАС

Популяризиране на технологиите и технологичното образование
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

Оказване на съдействие при реализирането на успешни партньорства между работодатели и образователни институции.

РАННА КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ

Изготвяне и внедряване на приложна програма “Технологии” съвместно с представители на бизнеса и професионалните гимназии.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Провеждане на ранно кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VII-и клас.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА

Провеждане на дейности за популяризиране на индустрията и професионалното образование сред широката общественост.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ

Подпомагане изграждането на приемственост между основни училища, професионални гимназии и бизнеса.

ПРИЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УРОЦИ

Провеждане на приложни уроци и кариерно ориентиране на място в професионални гимназии и в неформална среда. 

02

ИНДУСТРИЯ

Съдействие на индустриалния сектор в изграждането на партньорства с образованието
ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са утвърдени технологични компании

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Заявяване на дата за посещение на производствено предприятие от ученици

ДОКЛАДИ И АНАЛИЗИ

Актуални доклади и анализи за развитието на пазара на труда

03

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждане на приемственост между основните училища и професионалните гимназии
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са основни училища и професионални гимназии

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

КАЛЕНДАР НА ПОСЕЩЕНИЯТА

Календар на предстоящите посещения на компании и гимназии

ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ

Помощни документи за учители и директори при провеждане на посещения

10+

ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ

5+

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

10+

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

750+

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

04

НОВИНИ

Последни актуални новини относно дейността на Образователно-индустриалния борд


Образователно-индустриален борд разширява обхвата на дейностите си

"Образователно-индустриален борд" Пловдив продължава с разширяване обхвата на дейностите и партньорската си мрежа и през 2019г. Основен фокус продължава да бъде провеждането на програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация "Технологии", насочена към ученици от основни училища.


Работилници “Технологии” през декември
През месец Декември бяха организирани серия от работилници “Технологии” . В събитията участие взеха ученици и преподаватели от професионалните гимназии, които бяха ментори на учениците от ОУ “Васил Левски” при… Read More »Работилници “Технологии” през…
Ученически посещения в Либхер
Общо 76 ученици в 5 учебни групи посетиха и взеха участие в опознавателна обиколка на производителят на хладилна техника Либхер Хаусгерате Марица през октомври и ноември. Служители на компанията представиха… Read More »Ученически посещения в…
Учебно посещение в АББ България
На 28 ноември 10 ученици от СУ “Патриарх Евтимий” посетиха производствените площи на АББ България. Учениците имаха възможността да се запознаят с производствените процеси и да научат повече за компанията,… Read More »Учебно посещение в…
05

КОНТАКТИ

Свържете се с нас при въпроси относно Образователно-индустриалния борд