ДОКЛАДИ

Актуални доклади и анализи за развитието на пазара на труда
ДОКЛАД 2019

Пазар на труда

Пловдив, EN

ДОКЛАД 2018

Пазар на труда

Пловдив, БГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2018

Новите кариери

Пловдив, БГ