Skip to content

Education

Работилници “Технологии” през декември

  • by

През месец Декември бяха организирани серия от работилници “Технологии” . В събитията участие взеха ученици и преподаватели от професионалните гимназии, които бяха ментори на учениците от ОУ “Васил Левски” при провеждане на експерименти и занимания. В рамките на работилниците бяха организирани занимания и демонстрации с възможност за сглобяване и изработване на различни модели на машини и апарати и запознаване с основни принципи от природните науки. Беше проведено кариерно ориентиране на… Read More »Работилници “Технологии” през декември

Изнесени уроци в ПГХТТ Пловдив през юни 2022

През месец Юни четири ученически групи от VII-и клас от ОУ “Яне Сандански” и ОУ “Димитър Талев” посетиха Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии в Пловдив. Общо 170 деца имаха възможност да проведат химични експерименти и микроскопско наблюдение над час от тях.   Учениците имаха възможност да проследят лабораторен анализ на съставните вещества, съдържащи се в някои напитки, както и да участват в професионална дегустация на хранителни продукти. В… Read More »Изнесени уроци в ПГХТТ Пловдив през юни 2022

Изнесени уроци в ПГЕЕ Пловдив през юни 2022

  • by

През месец Юни две ученически групи от VII-и клас от ОУ “Тодор Каблешков” и ОУ “Димитър Талев” посетиха Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Общо 70 деца посетиха гимназията, където бяха проведени приложни уроци и демонстрации, съобразени с учебното съдържание по предмети от учебната програмата за VII клас (Математика, Биология, Физика, Химия, Информационни технологии, Технологии и предприемачество).   По време на посещенията в Професионалната гимназия по електротехника и… Read More »Изнесени уроци в ПГЕЕ Пловдив през юни 2022

Изнесен урок в ПГЕЕ Пловдив

  • by

Ученици от ОУ “Димитър Талев” взеха участие в изнесени приложни уроци по Физика и Информационни технологии в Професионалната гимназия по електротехника и електроника – Пловдив. Посещението включваше демонстрации на практики от учебното съдържание на изучавани специалности в лабораториите на професионалната гимназия.

Изнесен урок в ПГЕЕ Пловдив

  • by

Ученици от ОУ “Райна Княгиня” взеха участие в изнесени приложни уроци по Физика и Информационни технологии в Професионалната гимназия по електротехника и електроника – Пловдив. Посещението включваше демонстрации на практики от учебното съдържание на изучавани специалности в лабораториите на професионалната гимназия.