Skip to content

Учебни посещения в Анди

  • by

Ученици от ОУ “Васил Левски” и ОУ “Яне Сандански” взеха участие в организирани учебни посещения в Анди БГ през ноември. Общо 26 ученици в 2 учебни групи се запознаха с дейността на компанията, която е сред лидерите в България в областта на проектирането, доставката на оборудване, изграждането и поддръжката на системи за сигурност и видеонаблюдение и слаботокови и електро инсталации.