Skip to content

Ученически посещения в Милара

  • by

Общо 43 ученици в 3 учебни групи посетиха и взеха участие в опознавателна обиколка на пловдиската компания Милара Интернешънъл. Служители на компанията представиха пред учениците от ОУ “Захари Стоянов” и ОУ “Райна Княгиня” разнообразното портфолио на Милара Интернешънъл. Всяка една от учебните групи се запозна отблизо с процесите по създаването на продуктите на Милара Интернешънъл, взимайки участие в кратка опознавателна обиколка в производствените площи на компанията.

Милара Интернешънъл е компания, която е специализирана в механичната изработка на детайли за полупроводниковата индустрия, инженерно проектиране, асемблиране и автомобилостроене.