Skip to content

Изнесени уроци в ПГЕЕ Пловдив през юни 2022

  • by

През месец Юни две ученически групи от VII-и клас от ОУ “Тодор Каблешков” и ОУ “Димитър Талев” посетиха Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Общо 70 деца посетиха гимназията, където бяха проведени приложни уроци и демонстрации, съобразени с учебното съдържание по предмети от учебната програмата за VII клас (Математика, Биология, Физика, Химия, Информационни технологии, Технологии и предприемачество).


    

 

По време на посещенията в Професионалната гимназия по електротехника и електроника за учениците бе организирана демонстрация на използваните програмни езици и технологии. Бяха представени разработки на ученици от специалност „Приложно програмиране“ и предлаганите извънкласни форми за разширяване на обучението по програмиране.


Част от демонстрациите включваха и:

  • роботизирана поточна линия за сортиране на детайли по цвят с необходимото програмно управление;
  • демонстрации на пневматични и електро-пневматични системи и управление на автоматизирани системи в реално време;
  • демонстрация „По пътя на електрическия ток“.

Учениците имаха възможност да усвоят техника за запояване върху печатна платка, както и да научат за мрежовата сигурност на компютърната мрежа.