Skip to content

Учебно посещение в Либхер

  • by

ОУ “Васил Левски” бе поредното училище, което изпрати учебна група в Либхер Хаусгерете Марица. Учениците имаха възможността да се запознаят с производствения процес в един от утвърдените инвеститори в региона и страната, да посетят учебния център на компанията и да участват в редица учебни игри, специално организирани за тях от екипа на Либхер Хаусгерете Марица.