Skip to content

Изнесен урок в ПГХТТ – Пловдив

  • by

Уроците винаги са по-интересни в комбинация с приложни занимания. В това се убедиха учениците от ОУ “Васил Левски”, които днес посетиха ПГХТТ – Пловдив.

Със своята обновена материална база, успешни партньорства с бизнеса и любознателни ученици, училището е пример за модерна и бързо развиваща се професионална гимназия.