Skip to content

Учебно посещение във Viking Life-Saving Equipment Bulgaria

  • by

Още един от партньорите ни през 2019г., датската Viking Life-Saving Equipment Bulgaria, прие ученици от VI-и клас.

Учениците успяха да се запознаят с процеса по създаване на спасителни салове и евакуационни системи на един от пазарните лидери в областта, да наблюдават процеса по тестване на готовия продукт, както и да пробват от храната, специално пригодена за аварийни ситуации.