Skip to content

Стартира програма за ранна кариерна ориентация през 2019

  • by

“Образователно-индустриален борд” Пловдив продължава с провеждането на програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация и през 2019 година.

Основната цел на настоящата Програма за ранна кариерна ориентация “Технологии” цели увеличаване интересът на ученици от VI и VII клас към технологиите и професионалното образование, чрез провеждане на ранна професионална ориентация и мотивация.

Програмата се стреми да оказва помощ на ученици от VI и VII клас в избора на професия чрез внедряване на програма за ранна кариерна ориентация и мотивация и изграждане на устойчиви партньорства между бизнеса и образователните институции.

Основни дейности

  • Изграждане на широка коалиция от партньори и увеличаване обхвата на програмата: активно включване на избрани професионални гимназии в дейности по кариерно ориентирана на ученици от VI и VII клас; увеличаване броя на компаниите, включени в програмата; увеличаване на броя на училищата включени в програмата;
  • Провеждане на ранно кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI и VII клас: провеждане на организирано пътуване до съответните работодатели и обратно; провеждане на опознавателна обиколка на производствените площи; провеждане на презентация от екипа на работодателя на ролята на професионалното образование за доброто кариерно развитие и възможностите за професионална реализация в съответната компания;
  • Провеждане на приложни уроци и кариерно ориентиране на място в съответните професионални гимназии и обратно: провеждане на организирано пътуване до съответните професионални гимназии и обратно; Провеждане на приложен урок и демонстрация, съобразен с учебното съдържание по предмети от учебната програмата за VII клас (Математика, Биология, Физика, Химия, Технологии и предприемачество); Запознаване с лабораториите на професионалните гимназии, учебната дейност, специалностите и изучаваните професии;
  • Популяризиране на Програмата и професионалното образование сред ученици и родители.

Постигнат напредък през пролетта на 2019

  • Разширяване на обхвата на програмата до общо 10 основни училища и 10 компании;
  • Разширяване на дейностите по програмата с включване на професионални гимназии с изнесени приложни уроци по избрани предмети;
  • Проведени 9 учебни посещения на производствени предприятия с общо 133 ученици, от които 93 от VI клас и 40 от VII клас; Провеждане на анкетно проучване сред учениците относно полезността на посещенията и избора им на училище след VII клас;
  • Проведено посещение на 2 групи ученици (общо 57 ученици) в професионална гимназия и проведени приложни уроци по Физика и Информационни технологии; Демострации на практики от учебното съдържание на изучавани специаланости в лабораториите на професионалната гимназия; Провеждане на анкетно проучване сред учениците относно полезността на посещенията и избора им на училище след VII клас;
  • Съдействие при организиране на изнесени уроци в основни училища от ученици от професионални гимназии;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *