Skip to content

Отчет за дейността на Образователно-индустриален борд през 2018

  • by

168 ученици от пет училища в V и VI клас се включиха в програмата на Образователно-индустриалния борд за 2018 година. През 2016 година Община Пловдив бе една от първите общини, които подписа споразумение за създаване на този борд съвместно с Министерство на образованието и Тракия икономическа зона. Целта му беше да се направи по-тясно сътрудничество с училищата и бизнеса, както и популяризиране на възможностите за ранно кариерно развитие на децата и по-голяма информираност на техните родители.

Учениците се запознаха с процесите на работа, на автоматизация и нововъведенията, интегрирани в новите предприятия в региона на Пловдив. На практика те се докоснаха до местния бизнес.

Анди БГ, Биомашиностроене, БТЛ Индъстрийз, Либхер Хаусгерате Марица и Пролифт са фирмите в региона, които се включиха в проекта. Програмата бе посрещната с огромен интерес от страна на учители и ученици. За участие в програмата се записаха значително по-голям брой ученици от предвиденото.

Постигнат напредък през 2018

  • Проведени информационни сесии с участието на общо 35 представители на педагогическия състав на 5 основни училища и родители на ученици от 12 класа в селектираните основни училища с участието на общо 150 родители на ученици от VI и VII клас;
  • Изготвяне на програма на посещенията съвместно с представители на компаниите от преработващата промишленост, съобразено с учебно съдържание, интересът на учениците, трудовата безопасност и текущите производствени мощности на компаниите;
  • Проведени 9 посещения с общо 168 ученици, от които 135 ученици от VI и 31 ученици от VII клас;
  • Заявено желание от други компании и училища за бъдещо включване в програмата.

През 2019 година в плановете на Образователно-индустриалният борд е акцентът да е върху високите технологии, което ще позволи индустрията и гимназиите в града ще предлагат добра основа за успешно професионални развитие.

Ще продължат и дейностите по кариерна ориентация и мотивация сред ученици от основни училища и през пролетта ще се включат по-голям брой ученици от VII клас. Ще се разшири и партньорската мрежа с включване и на други проявяващи интерес към програмата работодатели и основни училища.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *