ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНДУСТРИАЛЕН БОРД

01

ЗА НАС

Популяризиране на технологиите и технологичното образование
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

Оказване на съдействие при реализирането на успешни партньорства между работодатели и образователни институции.

РАННА КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ

Изготвяне и внедряване на приложна програма “Технологии” съвместно с представители на бизнеса и професионалните гимназии.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Провеждане на ранно кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VII-и клас.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА

Провеждане на дейности за популяризиране на индустрията и професионалното образование сред широката общественост.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ

Подпомагане изграждането на приемственост между основни училища, професионални гимназии и бизнеса.

ПРИЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УРОЦИ

Провеждане на приложни уроци и кариерно ориентиране на място в професионални гимназии и в неформална среда. 

02

ИНДУСТРИЯ

Съдействие на индустриалния сектор в изграждането на партньорства с образованието
ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са утвърдени технологични компании

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Заявяване на дата за посещение на производствено предприятие от ученици

ДОКЛАДИ И АНАЛИЗИ

Актуални доклади и анализи за развитието на пазара на труда

03

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждане на приемственост между основните училища и професионалните гимназии
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са основни училища и професионални гимназии

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

КАЛЕНДАР НА ПОСЕЩЕНИЯТА

Календар на предстоящите посещения на компании и гимназии

ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ

Помощни документи за учители и директори при провеждане на посещения

04

кОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Всички образователни програми на Образователно-индустриалния борд се изготвят в партньорство с някои от най-изявените технологични лидери и предприемачи в България

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

10+

ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ

5+

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

10+

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

750+

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

05

НОВИНИ

Последни актуални новини относно дейността на Образователно-индустриалния борд


Образователно-индустриален борд разширява обхвата на дейностите си

"Образователно-индустриален борд" Пловдив продължава с разширяване обхвата на дейностите и партньорската си мрежа и през 2019г. Основен фокус продължава да бъде провеждането на програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация "Технологии", насочена към ученици от основни училища.


Технологични работилници събуждат интереса на учениците към технологиите и природните науки
Технологични работилници за деца “Тех фест” ще се проведат на 24 Септември (петък) в Пловдив. Събитието е с начален час 13:30 часа в Дом на културата “Борис Христов”, ул. Гладстон 15 ( приземен етаж).…
Кръгла маса “Повишаване на интереса на децата към индустрията и технологиите”
ЗА СЪБИТИЕТО На 30 октомври в Биомашиностроене АД ще се проведе кръгла маса между представители на индустрията. По време на събитието ще бъдат обсъдени потенциалните дейности през 2020г., насочени към повишаване на интереса на…
Работилница за деца събужда интереса на подрастващите към технологиите
150+ Деца и родители 3 Професионални гимназии 4 Технологични компании При засилен интерес от страна на над 150 деца и техните родители, премина първото издание на работилница “Технологии”. Събитието, което има за цел да…
06

КОНТАКТИ

Свържете се с нас при въпроси относно Образователно-индустриалния борд