ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНДУСТРИАЛЕН БОРД

01

ЗА НАС

Изграждане на сътрудничества между училищата и бизнеса
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА

Оказване на съдействие при реализирането на успешни партньорства между работодатели и образователни институции.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И МОТИВИРАНЕ

Изготвяне и внедряване на приложна програма “Технологии” съвместно с представители на бизнеса и професионалните гимназии.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Провеждане на ранно кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VII-и клас.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА

Провеждане на дейности за популяризиране на индустрията и професионалното образование сред широката общественост.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ

Подпомагане изграждането на приемственост между основни училища, професионални гимназии и бизнеса.

ПРИЛОЖНИ УРОЦИ В ГИМНАЗИИ

Провеждане на приложни уроци и кариерно ориентиране на място в професионални гимназии сред ученици от VI-и и VII-и клас. 

02

ЗА ИНДУСТРИЯТА

Съдействие на индустриалния сектор в изграждането на партньорства с образованието
ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са утвърдени технологични компании

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Заявяване на дата за посещение на производствено предприятие от ученици

ДОКЛАДИ И АНАЛИЗИ

Актуални доклади и анализи за развитието на пазара на труда

03

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Изграждане на приемственост между основните училища и професионалните гимназии
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са основни училища и професионални гимназии

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

КАЛЕНДАР НА ПОСЕЩЕНИЯТА

Календар на предстоящите посещения на компании и гимназии

ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ

Помощни документи за учители и директори при провеждане на посещения

10+

ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ

5+

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

10+

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

750+

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

04

НОВИНИ

Последни актуални новини относно дейността на Образователно-индустриалния борд


Образователно-индустриален борд разширява обхвата на дейностите си

"Образователно-индустриален борд" Пловдив продължава с разширяване обхвата на дейностите и партньорската си мрежа и през 2019г. Основен фокус продължава да бъде провеждането на програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация "Технологии", насочена към ученици от основни училища.


Кръгла маса “Повишаване на интереса на децата към индустрията и технологиите”
ЗА СЪБИТИЕТО На 30 октомври в Биомашиностроене АД ще се проведе кръгла маса между представители на индустрията. По време на събитието ще бъдат обсъдени потенциалните дейности през 2020г., насочени към повишаване на интереса на…
Работилница за деца събужда интереса на подрастващите към технологиите
150+ Деца и родители 3 Професионални гимназии 4 Технологични компании При засилен интерес от страна на над 150 деца и техните родители, премина първото издание на работилница “Технологии”. Събитието, което има за цел да…
Работилница за деца “Технологии” в рамките на НОЩ Пловдив 2019
“Образователно-индустриален борд” Пловдив, в партньорство с водещи индустриални компании и професионални гимназии, организира технологична работилница за деца. Участниците ще имат възможност да сглобяват и изработват различни модели на машини и апарати, както и да…
05

КОНТАКТИ

Свържете се с нас при въпроси относно Образователно-индустриалния борд