Skip to content

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИНДУСТРИАЛЕН БОРД

01

ЗА НАС

Популяризиране на технологиите и технологичното образование
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА

Оказване на съдействие при реализирането на успешни партньорства между работодатели и образователни институции.

РАННА КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ

Изготвяне и внедряване на приложна програма “Технологии” съвместно с представители на бизнеса и професионалните гимназии.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Провеждане на ранно кариерно ориентиране в производствени предприятия сред ученици от VI-и и VII-и клас.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА

Провеждане на дейности за популяризиране на индустрията и професионалното образование сред широката общественост.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ

Подпомагане изграждането на приемственост между основни училища, професионални гимназии и бизнеса.

ПРИЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ УРОЦИ

Провеждане на приложни уроци и кариерно ориентиране на място в професионални гимназии и в неформална среда. 

02

ИНДУСТРИЯ

Съдействие на индустриалния сектор в изграждането на партньорства с образованието
ИНДУСТРИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са утвърдени технологични компании

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

УЧЕБНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Заявяване на дата за посещение на производствено предприятие от ученици

ДОКЛАДИ И АНАЛИЗИ

Актуални доклади и анализи за развитието на пазара на труда

03

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждане на приемственост между основните училища и професионалните гимназии
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

Наши партньори са основни училища и професионални гимназии

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ БОРДА

Оказване на подкрепа на Образователно-индустриалния борд

КАЛЕНДАР НА ПОСЕЩЕНИЯТА

Календар на предстоящите посещения на компании и гимназии

ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ

Помощни документи за учители и директори при провеждане на посещения

04

кОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Всички образователни програми на Образователно-индустриалния борд се изготвят в партньорство с някои от най-изявените технологични лидери и предприемачи в България

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Add team member description here. Remove the text if not necessary.Add team member description here. Remove the text if not necessary.

10+

ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ

5+

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

10+

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

750+

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

05

НОВИНИ

Последни актуални новини относно дейността на Образователно-индустриалния борд


Образователно-индустриален борд разширява обхвата на дейностите си

"Образователно-индустриален борд" Пловдив продължава с разширяване обхвата на дейностите и партньорската си мрежа и през 2019г. Основен фокус продължава да бъде провеждането на програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация "Технологии", насочена към ученици от основни училища.


Над 300 ученици се включиха в Тех Фест 2022
При огромен интерес от страна на ученици, учители и родители, премина Тех Фест 2022 в Пловдив. Над 300 ученици от основни училища взеха участие в дейностите, които им бяха подготвили… Read More »Над 300 ученици…
Изнесени уроци в ПГХТТ Пловдив през юни 2022
През месец Юни четири ученически групи от VII-и клас от ОУ “Яне Сандански” и ОУ “Димитър Талев” посетиха Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии в Пловдив. Общо 170 деца… Read More »Изнесени уроци в…
06

КОНТАКТИ

Свържете се с нас при въпроси относно Образователно-индустриалния борд